خانه
تماس
گالری
قیمت
رویداد
بازخورد
آدرس

خرید و فروش دستگاه های تزریق پلاستیک قهرمان نژاد در تهران

خرید و فروش دستگاه های تزریق پلاستیک قهرمان نژاد

🌀خرید و فروش کلیه دستگاه های تزریق پلاستیک🌀

⚙️چینی
⚙️ایرانی
⚙️اروپایی
و لوازم جانبی

⚒تعمیرات دستگاه های تزریق پلاستیک

⚙️(چیلر؛ اسیاب؛گازگیر و،،،)
⚙️دستکاه از58تن تا2000تن

🌀مشاوره و کارشناسی 🌀

⚙️خرید و فروش کلیه ماشین آلات صنعتی⚙️

انواع دستگاه تزریق ایرانی و خارجی در تناژ های tمختلف

از ۵۸ تا ۲۰۰۰ تن

لوازم جانبی موجود✅

500 تن سینگر مدل 2010
470 تن هایتین مدل2009
430 تن پولاد تابلو تکمیشن مدل 83
368 تن ساین شاین مدل 2011 باسیلندرنو
268 _368 تن tsp مدل 2011
360 تن هایتین pl مدل 2021
360 تن هایتینpl مدل2011
280 تن ظهراب مدل 2015
268 تن nbm مدل2013
250تن هایتین pl مدل 2019
178 تن rb مدل 2011
170 تن جتل مدل 2014
160 تن هایتین مدل 2007
160 تن هایتین pl مدل 2019
130 تن ظهراب اورحال شده
130 تن یانجیانگ مدل 2018
128 تن nbm مدل 2009
110 تن پولاد همه چی فابریک مدل 78
90 تن هایتین مدل 2014 وارداتی
90 تن جتل مدل 2010
88 تن nbm مدل 2016
80 تن hkut مدل2005
58 تن هایتین مدل 2008
____________________________
350گرم صلیبی تابلو تکمیشن
200 گرم pl جک کج روغن کاری گیربکس
100گرم ماهر اورحال شده
___________________________
اسیاب چینی دهنه30و60
چیلر 12تن البرز

سفارش و اطلاع از موجودی

ID:@hamedgh129
Call:
09123003173
09363075408
09190756898

🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰

500 تن سینگر
مدل 2010
برای اطلاع از موجودی و قیمت ها با شماره های زیر تماس حاصل فرماید
 09123003173
☎️☎️ 09363075408
🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰

170 تن جتل
مدل 2014
برای اطلاع از موجودی و قیمت ها با شماره های زیر تماس حاصل فرماید
 09123003173
☎️☎️ 09363075408
🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰

90 تن جتل
مدل 2010
برای اطلاع از موجودی و قیمت ها با شماره های زیر تماس حاصل فرماید
 09123003173
☎️☎️ 09363075408
🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰

368_268 تن tsp
مدل 2011
برای اطلاع از موجودی و قیمت ها با شماره های زیر تماس حاصل فرماید
 09123003173
☎️☎️ 09363075408
🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰

128 تن nbm
مدل2009
برای اطلاع از موجودی و قیمت ها با شماره های زیر تماس حاصل فرماید
 09123003173
☎️☎️ 09363075408
🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰
250 تن هایتین pl
مدل 2019
برای اطلاع از موجودی و قیمت ها با شماره های زیر تماس حاصل فرماید
 09123003173
☎️☎️ 09363075408
🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰

980 تن rb
مدل 2020
برای اطلاع از موجودی و قیمت ها با شماره های زیر تماس حاصل فرماید
 09123003173
☎️☎️ 09363075408
🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰

1000تن هایتین مارس
مدل2017
برای اطلاع از موجودی و قیمت ها با شماره های زیر تماس حاصل فرماید
 09123003173
☎️☎️ 09363075408
🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰
560تن rb
مدل2020
برای اطلاع از موجودی و قیمت ها با شماره های زیر تماس حاصل فرماید
 09123003173
☎️☎️ 09363075408
🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰

80 تن hkut
اورحال شده در حد صفر
برای اطلاع از موجودی و قیمت ها با شماره های زیر تماس حاصل فرماید
 09123003173
☎️☎️ 09363075408
🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰
58 تن هایتین ارس با اینورتر
مدل 2006
برای اطلاع از موجودی و قیمت با شماره های زیر تماس حاصل فرماید
 09123003173
☎️☎️ 09363075408
🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰
430 تن پولاد
مدل 83
برای اطلاع از موجودی و قیمت ها با شماره های زیر تماس حاصل فرماید
09123003173
☎️☎️ 09363075408
🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰

160 تن هایتین
مدل 2006
برای اطلاع از موجودی و قیمت با شماره های زیر تماس حاصل فرماید
 09123003173
☎️☎️09363075408
🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰

750 تن ایتالیای
سیتیم برق plc
هیدرولیک نو
تا 4کیلو تزریق
برای اطلاع از موجودی و قیمت با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید
 09123003173
☎️☎️ 09363075408
🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰

110تن پولاد
مدل 78
تابلو تکمیشن
برای اطلاع از موجودی و قیمت با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید
 09123003173
☎️☎️ 09363075408
🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰

200گرم جک کج
40تا بین میل
روغن کاری هیدرولیک
پرفشنال نو
برای اطلاع از موجودی و قیمت با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید
 09123003173
☎️☎️ 09363075408
🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰

360تن هایتین x
پت
مدل 2007
برای اطلاع از موجودی و قیمت با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید
09123003173
☎️☎️ 09363075408
🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰
400تن سینگر
مدل 2013
برای اطلاع از موجودی و قیمت با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید
 09123003173
☎️☎️ 09363075408
🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰

500تن سینگر
مدل 2013
برای اطلاع از موجودی و قیمت با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید
09123003173
☎️☎️ 09363075408
🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰

320تن سینگر
مدل 2013
برای اطلاع از موجودی و قیمت با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید
 09123003173
☎️☎️ 09363075408
🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰

چیلر 5 تن
آسیاب دهنه
30/40/60
چینی نو و کارکرده در حد
گازگیر 50 کیلویی چینی نو
برای اطلاع از موجودی و قیمت با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید
 09123003173
☎️☎️ 09363075408
🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰

88nbm
مدل2016
Call:
09123003173
09363075408
09190756898
🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰

170 تن جتل
مدل2014
Call:
09123003173
09363075408
09190756898
🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰

360تن
pl
مدل 2021
Call:
09123003173
09363075408
09190756898
🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰

500تن سینگر
مدل 2010
Call:
09123003173
09363075408
09190756898
🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰

360تنtsp
مدل 2011
Call:
09123003173
09363075408
09190756898
🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰

128 تنnbm
مدل 2009
Call:
09123003173
09363075408
09190756898
🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰
160تن هایتین
pl
مدل 2019
Call:
09123003173
09363075408
09190756898
🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰
250 تن هایتین pl
مدل2019
Call:
09123003173
09363075408
09190756898
🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰

110تن پولاد
مدل 77
همه قطعات فابریک
Call:
09123003173
09363075408
09190756898
🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰
58تن هایتین
مدل 2008
Call:
09123003173
09363075408
09190756898
🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰

320 هایتای سینگر
مدل2013
Call:
09123003173
09363075408
09190756898
🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰
430تن‌‌پولاد
مدل 83تابلو تکمیشن
Call:
09123003173
09363075408
09190756898
🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰
470تن‌‌هایتین‌‌
مارس
مدل2014
Call:
09123003173
09363075408
09190756898
🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰
90تن هایتین
مدل2014
Call:
09123003173
09363075408
09190756898
🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰
آسیاب دهنه 30 چینی صفر
آسیاب دهنه 40چینی صفر
2عدد آسیاب دهنه 60 در حد نو
گازگیر 50 کیلویی
چیلر 5 تن شینی
برای اطلاع از موجودی و قیمت با شماره های زیر تماس حاصل فرماید
Call:
09123003173
09363075408
09190756898
🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰
470تن هایتین
مدل2012
Call:
09123003173
09363075408
09190756898
🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰
160تن هایتین
مدل 2006
Call:
09123003173
09363075408
09190756898
🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰
160تن  هایتین
سریx
Call:
09123003173
09363075408
09190756898
🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰

128تن ساین شاین
❌مدل2011
Call:
09123003173
09363075408
09190756898
🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰

368تن ساین شاین❌
مدل2011❌
Call:
09123003173
09363075408
09190756898
🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰

128 تن Nbm 
2009
🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰

170 تن جتل
2014
🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰
160 تن هایتین Pl
2019
🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰

 

178 تن Rb
2011
🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰
128 تن HRL
2018
🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰
250 تن pl 
2019
🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰

250 تن آلمانی جک کش
🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰

268 تن Nbm 
2013
🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰

280 تن زهراب 
2019
🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰

320 تن سینگر
2016
🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰
350 گرم صلیبی
🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰
360 تن pl 
2011
🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰

400 تن سینگر 
2014
🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰

500 تن سینگر 
2010
🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰

 

خریدار دستگاه شما با بهترین قیمت 
فروش دستگاه ها با قیمت های استثنایی
برای اطلاع از موجودی و قیمت ها با شماره های زیر تماس حاصل فرماید
09123003173
 09363075408
به مدیریت جناب مهندس قهرمان نژاد

🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰

500 تن سینگر مدل 2013
400 تن ظهراب مدل 2010
400 تن بورچ پولاد مدل 2011
430 تن پولا مدل 83
368 تن ساین شاین مدل 2011
300 تن هایتین مدل 2007
268 تن nbm مدل 2008
250 تن سینگر مدل 2013

200 تن هایتین مدل 2017
160 تن هایتین مدل 2007
160 تن nbm مدل 2007
128 تن nbm مدل 2009
90 تن هایتین مدل 2015
88 تن nbm مدل 2010
58 تن هایتین مدل 2007

آسیاب دهنه 30 و 40 چینی sml در حد نو
آسیاب دهنه 60 چینی
آسیاب دهنه 80 چکشی

چیلر 5 تن شینی و میلان
چیلر 12 تن البرز

برای اطلاع از موجودی و قیمت ها با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید
09123003173
 09363075408

🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰

🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰

320 تن سینگر
مدل 2013
برای اطلاع از موجودی و قیمت با شماره های زیر تماس حاصل فرماید
 09123003173
09363075408

🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰

130 تن ارس
برای اطلاع از موجودی و قیمت با شماره های زیر تماس حاصل فرماید
 09123003173
09363075408

🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰

470تن‌‌هایتین‌‌
مارس
مدل2014
برای اطلاع از موجودی و قیمت ها با شماره های زیر تماس حاصل فرماید
 09123003173
 09363075408

🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰

268 تن nbm
مدل 2008
برای اطلاع از موجودی و قیمت ها با شماره های زیر تماس حاصل فرماید
 09123003173
 09363075408

🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰

130 تن منزن
مدل 2015
برای اطلاع از موجودی و قیمت ها با شماره های زیر تماس حاصل فرماید
 09123003173
 09363075408

🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰

268 تن ایزمی
568 تن ایزمی
مدل 2020
برای اطلاع از موجودی و قیمت ها با شماره های زیر تماس حاصل فرماید
 09123003173
 09363075408

🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰

۲۰۱۱ ظهراب ۴۰۰ تن
برای اطلاع از موجودی و قیمت با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید
 09123003173
09363075408

🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰

هایتین مارس 200تن
مدل 2017
برای اطلاع از موجودی و قیمت با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید
 09123003173
09363075408

🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰

88 تن nbm
مدل 2010
برای اطلاع از موجودی و قیمت با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید
 09123003173
09363075408

🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰

58 تن هایتین
مدل 2007
برای اطلاع از موجودی و قیمت با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید
 09123003173
09363075408

🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰

900 تن روسی
برای اطلاع از موجودی و قیمت با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید
 09123003173
09363075408

🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰

240تن پولاد
مدل 71
برای اطلاع از موجودی و قیمت با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید
 09123003173
09363075408

🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰

ساین شاین ۳۶۸ تن
برای اطلاع از موجودی و قیمت با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید
 09123003173
09363075408

🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰

430 تن پولاد
مدل 83
برای اطلاع از موجودی و قیمت با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید
 09123003173
09363075408

🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰

160 تن هایتین
مدل 2006
برای اطلاع از موجودی و قیمت با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید
 09123003173
09363075408

🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰

گازگیر 50 کیلویی نو چینی
برای اطلاع از موجودی و قیمت با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید
 09123003173
09363075408

🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰

آسیاب دهنه 30 چینی صفر
آسیاب دهنه 40چینی صفر
2عدد آسیاب دهنه 60 در حد نو
گازگیر 50 کیلویی
چیلر 5 تن شینی
برای اطلاع از موجودی و قیمت با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید
 09123003173
09363075408

🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰

300 تن ایرانی
برای اطلاع از موجودی و قیمت با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید
 09123003173
09363075408

🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰

سینگر ۱۶۰ تن
برای اطلاع از موجودی و قیمت با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید
 09123003173
09363075408
🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰
160 تن آلمانی
برای اطلاع از موجودی و قیمت با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید
 09123003173
09363075408

🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰

600تن هایتین
مدل2009ht
برای اطلاع از موجودی و قیمت با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید
 09123003173
09363075408

 

 

انواع دستگاه تزریق پلاستیک , نحوه کار دستگاه تزریق پلاستیک , دستگاه تزریق پلاستیک ایرانی , 

درباره مدیریت

ساعات کاری

ساعات کاری این مجموعه در شرایط عادی به شکل رو به رو ست
شنبه
8 الی 20
یکشنبه
8 الی 20
دوشنبه
8 الی 20
سه شنبه
8 الی 20
چهارشنبه
8 الی 20
پنجشنبه
8 الی 20

راه های ارتباطی

تلفن:
09123003173
 09363075408
آدرس:
تهران ، پاکدشت ، خاتون آباد ، خیابان شهید رجایی ، گلشن 10 ، پلاک 8

لیست قیمت

رویدادهای پیش رو

نقد و بررسی مشتریان

موقعیت مکانی

تهران ، پاکدشت ، خاتون آباد ، خیابان شهید رجایی ، گلشن 10 ، پلاک 8
پیام پلیس فتا : لطفا پیش از انجام معامله و هر نوع پرداخت وجه ، از صحت کالا یا خدمات ارائه شده ، به صورت حضوری اطمینان حاصل فرمایید
تماس
آدرس
اینستاگرام
واتس‌آپ
09123003173

 09363075408